Archivy

TERMOplus

Posuvný rámový zasklívací systém pro zasklení balkónů, lodžií, výklenků domů, pro lehké konstrukce interiérových dveří i dělicí příčky, pro výrobu zahradních altánů, přístřešků, zimních zahrad a konstrukci hliníkových zábradlí.

TERMOplus

Zasklení tvoří posuvná křídla, která se skládají z rámu a výplně. Křídla se pohybují na kolečkách po pojezdových profilech. Váha systému je na spodní kolejnici. Mezi jednotlivými křídly i po jejich obvodu je osazeno štětinkové těsnění. Při úplném uzavření zasklení, zapadnou zámky vertikálních profilů do sebe a zajistí křídla do správné polohy. Tím se zvýší odolnost proti nárazům větru. V letních měsících lze křídla po uvolnění pojistky jednoduše vysadit.

Samozřejmostí je možnost kombinování pevných a posuvných prvků. Lze vybírat z širokého výběru alternativních výplní (sklo, plast, dřevo, kov). Barevná úprava rámů je též volitelná. I tento systém zasklení lze uzamknout.

 • nenáročnost na prostor (okna se neodklápějí ke stěnám lodžie)
 • kombinací posuvných a pevných prvků lze vytvářet složité konstrukce
 • možnost použití izolačního a bezpečnostního skla (v kombinaci s uzamknutím se stane účinnou překážkou proti vloupání)
 • velmi dobré těsnící vlastnosti díky speciálnímu tvaru profilů a kvalitnímu kartáčovému těsnění
 • možnosti kombinace s hliníkovým zábradlím ze stejného zasklívacího systému
 • mytí oken je usnadněno možností vysazení křídel
 • rámový systém má vyšší pevnost a odolnost proti zatížení větrem (možnost montáže ve výškách do 50 m, bezrámové systémy nejvýše do 30 m)
 • rámy dovolují „zasklít“ v podstatě jakýkoli druh materiálu, tzn. nemusí být výplní vždy jen sklo
 • křídla jezdí po kolečkách (velmi lehký a bezhlučný posuv) a po spodní kolejnici (není nutné tak masivní kotvení do stropu)
 • křídla nejezdí v drážce (nezamrzá)
 • při použití systému pro obvodové prosklení zimních zahrad získáte po odsunutí zasklení výhodu dokonalého odvětrání s možností volného pohybu

Další výčet výhod všech společných pro všechny nabízené systémy bez rozdílu si určitě přečtěte zde.

 • max. rozměry zasklívaného prostoru 12,0 x 2,7 m (při kombinaci s pevnými okny se tyto rozměry mohou dále zvětšovat)
 • 1 – 8 posuvných křídel pojíždí po spodní kolejnici a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru v úrovni zábradlí
 • boční uzavírací profily a konstrukce vertikálních profilů zajišťují téměř dokonalou těsnost celé konstrukce
 • profily rámů jsou vyrobeny z hliníku, ve standardní úpravě bílý komaxit, na přání jakýkoliv odstín dle RAL
 • křídla jezdí po kolejnici a ne v drážce
 • inteligentní řešení odtoku vody drenážními otvory díky odspádované spodní části kolejnice, která je navíc zakončena gumovými koncovkami proti zamokání
 • pojezdové profily jsou ve dvojím základním provedení, interiérové bezbariérové výšky 10 mm a exteriérové s odvodem vody
 • výplň sklo (4 až 6 mm), polykarbonát LEXAN (8 mm a 16 mm), izolační dvojsklo (16 mm), ostatní výplně dle konzultace
 • v letním období umožňují posuvná křídla větrání až třemi čtvrtinami zasklené plochy

 • max. výška křídla 2,7 m
 • max. šířka křídla 1,25 m
 • max. délka stěny bez svislého pomoc. profilu až 8 m
 • záruční lhůta 5 let na kompletní dodávku (kromě skla)
 • životnost min. 20 let, předpokládaná cca 50 let
 • dopravu zajišťuje dodavatel po dohodě s objednavatelem
 • dodací lhůta je 3 – 4 týdny od složení zálohy
 • doba montáže s dodávkou cca 4 – 8 hodin
 • původ: Švédsko

 

Zasklívací systémy

Zasklívací systémy

Přehled dodávaných přídavných systémů zasklení

OPTIMI® KVADRO®IVETA jsou nejvíce používané zasklívací systémy. Jsou otočné bezrámové pro mobilní zasklení lodžií a výklenků domů.

TERMOplus je posuvný rámový zasklívací systém pro zasklení lodžií, balkónů a výklenků domů, pro dělicí příčky interiérů a pro výrobu zahradních altánů.

TERMOglass je posuvný bezrámový zasklívací systém pro zasklení lodžií, balkónů a výklenků domů.

Obecné přednosti zasklení

Všechny nabízené systémy zajišťují:

 • snížení tepelných ztrát
 • ochranu proti větru
 • ochranu proti dešti a sněhu
 • ochranu proti hluku
 • ochranu proti prachu a exhalacím
 • ochranu proti násilnému vniknutí zlodějů

Průměrné hodnoty snížení spotřeby energie na vytápění:

 • u středních bytů s ochlazovanými stěnami o cca 21 %
 • u středních bytů s osluněnými stěnami o cca 37 %

Přednosti všech nabízených systémů:

 • snadné a rychlé ovládání
 • možnost uzamykání
 • komplexní dodávky
 • bezúdržbový provoz
 • rychlá a bezpečná montáž
 • montáž bez použití lešení nebo lávky
 • možnost barevného přizpůsobení profilů fasádě nebo konstrukci zábradlí
 • systémy jsou řádně certifikovány a podrobeny zkouškám ve státní zkušebně
 • před podepsáním smlouvy o dodávce provede technik bezplatně zaměření a kontrolu stavu nosného prvku a cenovou nabídku
 • zajistíme stavební povolení nebo ohlášení stavby od příslušného stavebního úřadu, komplexní dodávku a montáž

Zasklívací systémy – základní dělení

Systémy bezrámovérámové. U bezrámových nemají jednotlivá skla na svislých stranách lištu.
U systémů posuvných se jednotlivé díly zasklení posouvají ve více řadách za sebe.
U systémů otočných se jednotlivá skla odsouvají v jedné řadě k boční stěně, ke teré se otočí.

Použité pojmy

Lodžie je zastropený prostor budovy (nepřečnívá obvodovou zeď), otevřený do exteriéru a oddělený např. jen zábradlím.
Balkon je nezastropený prostor, který přečnívá přes nosnou zeď budovy.
Terasa je nezastropený prostor, který není součástí obvodové zdi budovy.

 
4