Archivy

IVETA

Otočný bezrámový zaskllívací systém, kterým je možné zasklívat lodžie rovné, rohové i předsunuté.

IVETA

Systém je řešen jako zavěšený s možností pohybu jednotlivých skleněných dílců do stran, kde se jednoduchým způsobem otočí a následně zajistí. Zavěšení je tvořeno kolejničkou která má na straně vyhýbku. Tato úprava zajistí pohodlné otočení jednotlivých skleněných dílců k boční zdi. Otáčení skel je možné na libovolné straně, popřípadě na obou stranách.

Zasklívací systém IVETA je vybaven celou řadou ovládacích prvků, které zajišťují jeho snadnou obsluhu. Takovým prvky jsou například horní zámek (zajištění koncového skleněného dílce v uzavřené poloze), zajišťovací klička koncového dílu, zajišťovací zámek FAB koncového dílu, větrací přípravek, boční těsnící profily krajových dílců, aretační popruh pro otočené dílce a další.

Nabízena je též celá škála doplňků na přání. S ohledem na skla otočená k boční stěně lodžie, je u úzkých lodžií vhodné použít vyhovující sušáky prádla. Například:

 • sušáky, kde se sňůry dočasně odsunou od zasklení
 • sušáky, kde je jedna strana (nebo obě) ukotvena ve stropě lodžie a spuštěna v podobě hrazdy
 • sušáky, které jsou kompletně ukotveny u stropu lodžie a jednotlivé „šňůry“ se pro potřeby věšení a sundavání prádla dočasně spustí

 • umožňuje snadné a bezpečně mytí skel i z venkovní strany pouhým otočením skel (bez vysazování křídel)
 • neovlivňuje architektonický vzhled budovy (skleněné dílce bez svislých rámů)
 • celá lodžie se dá otevřít
 • skla o tloušťce 6 mm
 • boční hrany skel nemají profily, proto systém neruší vzhled domu

Další výčet výhod všech společných pro všechny nabízené systémy bez rozdílu si určitě přečtěte zde.

 • skleněné díly se posouvají v horním kolejničkovém vedení k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí
 • odsouvání skel je volitelné buď na jednu nebo druhou stranu, anebo na obě strany
 • otevření může být buď jen částečné nebo úplné
 • po úplném uzavření nebo i po částečném otevření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření z venčí

 • Dodací lhůta: 4 až 5 týdnů po sepsání smlouvy
 • Záruční lhůta: 5 let
 • Životnost: cca 30 let
 • Doprava: zajišťuje dodavatel po dohodě s objednavatelem
 • Termín a doba montáže: montáž s dodávkou, doba montáže 3 až 6 hodin.
 • Původ: Finsko (v roce 1994, byla zakoupena práva na výrobu, obchodování, montáž a prodej u finské firmy Lemminkainen)

 

Zasklívací systémy

Zasklívací systémy

Přehled dodávaných přídavných systémů zasklení

OPTIMI® KVADRO®IVETA jsou nejvíce používané zasklívací systémy. Jsou otočné bezrámové pro mobilní zasklení lodžií a výklenků domů.

TERMOplus je posuvný rámový zasklívací systém pro zasklení lodžií, balkónů a výklenků domů, pro dělicí příčky interiérů a pro výrobu zahradních altánů.

TERMOglass je posuvný bezrámový zasklívací systém pro zasklení lodžií, balkónů a výklenků domů.

Obecné přednosti zasklení

Všechny nabízené systémy zajišťují:

 • snížení tepelných ztrát
 • ochranu proti větru
 • ochranu proti dešti a sněhu
 • ochranu proti hluku
 • ochranu proti prachu a exhalacím
 • ochranu proti násilnému vniknutí zlodějů

Průměrné hodnoty snížení spotřeby energie na vytápění:

 • u středních bytů s ochlazovanými stěnami o cca 21 %
 • u středních bytů s osluněnými stěnami o cca 37 %

Přednosti všech nabízených systémů:

 • snadné a rychlé ovládání
 • možnost uzamykání
 • komplexní dodávky
 • bezúdržbový provoz
 • rychlá a bezpečná montáž
 • montáž bez použití lešení nebo lávky
 • možnost barevného přizpůsobení profilů fasádě nebo konstrukci zábradlí
 • systémy jsou řádně certifikovány a podrobeny zkouškám ve státní zkušebně
 • před podepsáním smlouvy o dodávce provede technik bezplatně zaměření a kontrolu stavu nosného prvku a cenovou nabídku
 • zajistíme stavební povolení nebo ohlášení stavby od příslušného stavebního úřadu, komplexní dodávku a montáž

Zasklívací systémy – základní dělení

Systémy bezrámovérámové. U bezrámových nemají jednotlivá skla na svislých stranách lištu.
U systémů posuvných se jednotlivé díly zasklení posouvají ve více řadách za sebe.
U systémů otočných se jednotlivá skla odsouvají v jedné řadě k boční stěně, ke teré se otočí.

Použité pojmy

Lodžie je zastropený prostor budovy (nepřečnívá obvodovou zeď), otevřený do exteriéru a oddělený např. jen zábradlím.
Balkon je nezastropený prostor, který přečnívá přes nosnou zeď budovy.
Terasa je nezastropený prostor, který není součástí obvodové zdi budovy.

 
4